Bavorsko - Procházka Mnichovem | Bavorsko - Procházka Mnichovem

Bavorsko

Naši procházku po Mnichově začneme na Max-Josephs Platz. Uprostřed náměstí stojí pomník 1. bavorského krále Maxmiliána I. z roku 1835. Celou jednu stranu náměstí uzavírají budovy Rezidence - sídla Wittelsbachů. Původní hrad, který si zde vévodové vystavěli, se roku 1570 začal úplně přestavovat. Stavělo, přistavovalo se a upravovalo až do 19. století. Dodnes je patrný styl renesanční a neoklasicistní. Mnozí z bavorských vévodů byli vášnivými sběrateli a nadšenými staviteli. Jejich rezidence, která dnes slouží jako muzeum, je svědkem toho, jak mocné a nesmírně bohaté bylo pyšné bavorské knížectví. V areálu je Rezidenční muzeum (Státní sbírka egyptského umění, Státní sbírka mincí, klenotnice (mj. bavorské korunovační klenoty)). Do areálu patří také Staré rezidenční divadlo. Je to rokokové divadlo, které postavil roku 1753 architekt Francois Cuvilliés. V divadle se uváděly opery, roku 1781 zde byla uvedena premiéra Mozartovy opery Idomeneo, kterou autor osobně dirigoval. Národní divadlo postavil v letech 1811 - 1818 ve stylu řeckých chrámů Karl von Fischer. Vzorem bylo pařížské divadlo Odeon. Průčelí má trojúhelníkový tympanon nesený mohutnými korintskými sloupy. Budova Hlavní pošty na protější straně náměstí pochází z 18. století, dříve sloužila jako palác Törring-Jettenbachů. Severní průčelí obrácené do náměstí Max-Josephs-Platz nese vysokou arkádu, připomínající stavby Florencie.

Mincovní úřad založil roku 1563 vévoda Albrecht V. Původně zde byly v přízemí vévodské konírny a v 1. patře Kunstkammer - sbírky. Mincovna byla zřízena roku 1803.

Alter Hof, tedy 1. vévodskou rezidenci, zde nechal roku 1255 v místě, které tehdy tvořilo nejsevernější výspu města, postavit vévoda Ludvík Silný. Měl sloužit jak proti cizím vetřelcům, tak i proti vzpurným měšťanům. Jedná se o první vévodskou rezidenci Wittelsbachů v Mnichově.

Dvorský pivovar byl založen v roce 1589, ale v následujících staletích byl několikrát přestavěn. Současnou podobu získal v letech 1896 – 1897. Poslední úpravy proběhly v roce 1986. Výroba piva byla odtud přeložena již v roce 1882 do čtvrti Haidhausen a tak celý komplex začal sloužit jako obrovská pivnice. Ta je z historického hlediska zajímavá událostmi v roce 1923, kdy zde byl zahájen fašistický puč proti republice, v jehož čele stál Adolf Hitler.

Kostel sv. Ducha byl dříve součástí špitálu sv. Ducha, založeného v roce 1271. Původní gotická stavba byla v letech 1724 – 1738 přestavěna a interiér byl vyzdoben bratry Asamy. Rokoková výzdoba patří k nejkrásnějším ve městě.

Stará radnice byla první správní budovou Mnichova a byla na tomto místě postavena již v roce 1345. U zrodu současné budovy stál J. Ganghofer, který zde pracoval v letech 1470 – 1474.

Viktualienmarkt je hlavní mnichovské tržiště, které funguje už od roku 1807. Je zaměřeno na nejrůznější potraviny. V masopustní úterý se tu každoročně koná tzv. „tanec trhovkyň“, kdy trhovkyně tancují při dechovce.

Kostel sv. Petra je nejstarší kostel v Mnichově, pochází z doby před založením města v roce 1158. Kostel byl během let v různých slozích přestavován. Bývá považován za nejkrásnější stavbu ve městě. V 17. století byla také vztyčena současná věž. Hlavní věži kostela se říká „Alter Peter“, tedy „Starý Petr“. Věž je vysoká 92 metry a je možné na ni vystoupit (302 schodů).

Marienplatz je centrem všeho dění od samých počátků Mnichova. Poprvé se připomíná roku 1240 jako tržiště. Obilné trhy se zde konaly až do poloviny 19. století. Byla zde postavena radnice a vykonávaly se tu veřejné popravy oběšením. V roce 1568 si na tomto místě vévoda Vilém V. vzal za manželku Renatu Lotrinskou, a Mnichov se tak stal svědkem nejextravagantnější svatby ve svých dějinách. Budova Nové radnice zaujímá celou severní stranu Mariánského náměstí. Slouží k všednímu provozu. Tato novogotická budova byla postavena letech 1876 – 1908 podle plánů G. Hauberissera. Fasádu radnice zdobí sochy králů, princů, vévodů, svatých a alegorických figur z mnichovských legend. Radniční věž je vysoká 85 metrů a je na ní orloj se zvonkohrou se 43 zvony.

Kostel sv. Michala je významná stavba německé renesance z let 1583 – 1597. Jedná se o jezuitský kostel postavený podle římského chrámu Il Gesú s použitím prvků německé pozdní renesance. V knížecí hrobce je pohřbeno asi 30 příslušníků Wittelsbašského rodu, mezi nimi zakladatel kostela Vilém V., Maxmilián I. a král Ludvík II.

Frauenkirche - Katedrální kostel Panny Marie se považuje za symbol Mnichova, protože jeho dvě cihlové věže zakončené baňatými kupolemi s pozlacenými vrcholky tvoří hlavní dominantu města. V roce 1230 zde byla na místě kaple z 12. století postavena trojlodní románská bazilika se 2 věžemi v průčelí. Současný pozdně gotický cihlový kostel postavil v letech 1468 - 1488 Jörg Ganghofer. Kostel byl budován na příkaz vévody Zikmunda, který chtěl, aby kostel byl největší v celém Bavorsku. Stavba bez věží byla dokončena v roce 1494. Ve stejnou dobu se kostel stal místem posledního odpočinku bavorských vladařů. Kostel byl vybudován z almužen 130 tisíc poutníků z celého Bavorska. Dnešní renesanční věže s vlašskými přilbami jsou z roku 1525. Kostel je jedním z největších halových chrámů v Německu. Délka kostela je 109 metrů, šířka 40 metrů, věže jsou vysoké 99 a 100 metrů.