Bavorsko - Mnichov | Bavorsko - Mnichov

Bavorsko - Mnichov

Mnichov je hlavním městem Bavorska a správním střediskem Horního Bavorska. Rozkládá se na ploše 310 km2, má 36 správních obvodů. Nadmořská výška Mnichova je 518 m n. m. Mnichovem protéká řeka Isar (pravostranný přítok Dunaje). Na řece se nacházejí známé ostrůvky Museumsinsel s Deutsches Museum a v bezprostřední blízkosti taky Praterinsel. V Mnichově žije 1 248 000 obyvatel (2000), je to tedy třetí největší město Německa. Z tohoto počtu je 282 tisíc přistěhovalců (Turci, obyvatelé bývalé Jugoslávie), je jich zde nejvíc z celého Německa. Mnichované jsou velmi zbožní a většinou katolíci (od roku 1821 je Mnichov sídlem arcibiskupa). Městským znakem je černá postava v mnišské kutně v bílém poli, říká se mu "Münchner Kindl". Mnichov má vlastní letiště Reim, které je vzdáleno 9 kilometrů od centra města.

Průmysl v Mnichově: strojírenský: automobily BMW, dopravní vozidla Man motocykly Zündapp; elektrotechnický (Siemens); chemický, výroba fotopotřeb (Agfa); potravinářský: 7 velkých pivovarů (30 druhů piva).

Mnichov - středisko vědy: sídlo Bavorské akademie věd (založena roku 1759); Institut Maxe Plancka s atomovým reaktorem.

Mnichov - sídlo 10 vysokých škol s více než 80 tisíci studenty: univerzita (přeložená sem roku 1826 z Landshutu), je největší v SRN; Akademie výtvarných umění byla založena roku 1809 (proslavili se žáci Josef Mánes, Karel Purkyně, Alfons Mucha, František Drtikol).

Mnichov - středisko kultury: 130 veřejných knihoven včetně největší německé knihovny (3 miliony svazků); 45 muzeí (nejbohatší umělecké sbírky v SRN); město opery (Bavorská státní opera); město s 58 divadly.

Mnichov - město svátků a lidových veselic (spojených hlavně s pivem) - zejména Oktoberfest, který se koná od roku 1949 koncem září, trvá 16 dnů vypije se asi 4 milióny litrů piva.

V Mnichově se narodili: Richard Strauss roku 1864.

V Mnichově jsou pohřbeni: F. X. Gabelsberger, vynálezce těsnopisu; G. S. Ohm, fyzik; Ludwig von Schwanthaler, sochař.

V Mnichově přechodně žili a tvořili: Henrik Ibsen; Reiner Maria Rilke; W. A. Mozart; Richard Wagner.

Více informací o historii Mnichova...

Procházka Mnichovem...